Sami NAÏR : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 26-06-2002 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek
 • 27-06-2002 / 30-06-2002 : Niezrzeszeni
 • 01-07-2002 / 19-07-2004 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Mouvement des citoyens (Francja)

Przewodniczący 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku i rejonu Zatoki Perskiej

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Mashreq i rejonu Zatoki Perskiej
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
 • 07-02-2002 / 03-04-2002 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Arabską Unią Maghrebu
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
 • 17-01-2002 / 05-02-2002 : Komisja Rozwoju i Współpracy
 • 06-02-2002 / 26-06-2002 : Komisja Budżetowa
 • 09-09-2002 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report om the Commission Communication on relations between the EU and the Mediterranean region: reinvigorating the Barcelona Process - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0009/2001 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)