Alexander RADWAN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 31-08-2004 / 02-12-2008 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 02-12-2008 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Niemcy)

Wiceprzewodniczący 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 14-03-2007 / 02-12-2008 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 31-01-2007 / 02-12-2008 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Prawna
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 16-09-2004 / 02-12-2008 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 18-01-2006 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Komisja śledcza do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Prawna
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31-01-2007 / 05-03-2007 : Komisja Prawna
 • 31-01-2007 / 02-12-2008 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 06-03-2007 / 02-12-2008 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 14-03-2007 / 02-12-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie Karty małych przedsiębiorstw dla Europy  
- P6_DCL(2008)0035 - Wygasła  
Othmar KARAS , Edit HERCZOG , Wolf KLINZ , Olle SCHMIDT , Alexander RADWAN  
Data otwarcia : 21-04-2008
Termin : 04-09-2008
Liczba sygnatariuszy : 333 - 04-09-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.