Feleknas UCA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 04-10-2006 : Partei des Demokratischen Sozialismus (Niemcy)
 • 05-10-2006 / 04-10-2007 : Linkspartei.PDS (Niemcy)
 • 05-10-2007 / 13-07-2009 : DIE LINKE. (Niemcy)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie funkcjonowania dialogów i konsultacji na temat praw człowieka z krajami trzecimi  
- FEMM_AD(2007)388431 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie upowszechniania godnej pracy dla wszystkich  
- DEVE_AD(2007)382574 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie nienawiści rasowej w Internecie  
- P6_DCL(2007)0042 - Wygasła  
Glyn FORD , Bernd POSSELT , Viktória MOHÁCSI , Claude MORAES , Feleknas UCA  
Data otwarcia : 23-04-2007
Termin : 06-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 120 - 05-09-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie okaleczania żeńskich narządów płciowych  
- P6_DCL(2006)0041 - Wygasła  
Feleknas UCA , Raül ROMEVA i RUEDA , Karin SCHEELE , Jürgen SCHRÖDER , Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE  
Data otwarcia : 15-05-2006
Termin : 15-09-2006
Liczba sygnatariuszy : 190 - 15-09-2006
Oświadczenie pisemne w sprawie wycofania zarzutów wobec tureckiego pisarza Orhana Pamuka.  
- P6_DCL(2005)0082 - Wygasła  
Dimitrios PAPADIMOULIS , Feleknas UCA , Panagiotis BEGLITIS  
Data otwarcia : 15-12-2005
Termin : 15-03-2006
Liczba sygnatariuszy : 53 - 15-03-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.