Helmuth MARKOV : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Skarbnik

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 04-10-2006 : Partei des Demokratischen Sozialismus (Niemcy)
 • 05-10-2006 / 04-10-2007 : Linkspartei.PDS (Niemcy)
 • 05-10-2007 / 13-07-2009 : DIE LINKE. (Niemcy)

Przewodniczący 

 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Transportu i Turystyki

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009  
- INTA_AD(2008)409413 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009  
- INTA_AD(2008)409408 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wdrażania przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego  
- TRAN_AD(2008)405841 -  
-
TRAN 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie Kolumbii i preferencji handlowych GSP plus  
- P6_DCL(2008)0090 - Wygasła  
Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER  
Data otwarcia : 20-10-2008
Termin : 05-02-2009
Liczba sygnatariuszy : 138 - 09-02-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie utworzenia europejskiej agencji energetycznej oraz założenia ugrupowania interesów gospodarczych (UIE) zarządzającego wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej na obszarze Unii Europejskiej  
- P6_DCL(2006)0085 - Wygasła  
Jacky HÉNIN , Marco RIZZO , Helmuth MARKOV  
Data otwarcia : 29-11-2006
Termin : 15-03-2007
Liczba sygnatariuszy : 25 - 15-03-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.