Lennart SACRÉDEUS : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Kristdemokraterna (Szwecja)

Wiceprzewodniczący 

  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacje do komisji wspólpracy parlamentarnej i delegacje ds. stosunków z Ukraina, Bialorusia i Moldawia

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Konstytucyjnych
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina i UE-Mołdawia oraz delegacja do spraw stosunków z Białorusią

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
  • 10-10-2001 / 29-11-2001 : Tymczasowa Komisja ds. genetyki ludzkiej i innych nowych technologii współczesnej medycyny
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on anti-Semitism EN  
- P5_DCL(2004)0024 - Wygasła  
Jean-Thomas NORDMANN , Glyn FORD , Lennart SACRÉDEUS  
Data otwarcia : 29-03-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 100 - 06-05-2004
Oświadczenie pisemne On the remembrance of the Holocaust EN  
- P5_DCL(2000)0003 - Przyjęta  
Willy C.E.H. DE CLERCQ , Frédérique RIES , Lennart SACRÉDEUS , Ulrich STOCKMANN , Rijk van DAM  
Data otwarcia : 01-03-2000
Termin : 01-06-2000
Przyjęto : 05-05-2004
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P5_TA(2000)0350
Liczba sygnatariuszy : 352 - 01-06-2000