Mónica RIDRUEJO : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 12-11-2001 : Partido Popular (Hiszpania)
 • 13-11-2001 / 19-07-2004 : Partido Popular (Indepediente) (Hiszpania)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków ze Szwajcaria, Islandia i Norwegia
 • 17-01-2002 / 27-02-2002 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
 • 04-02-2002 / 12-05-2002 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 07-02-2002 / 07-05-2002 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej do spraw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej
 • 13-05-2002 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 07-02-2001 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Polska
 • 17-01-2002 / 24-04-2002 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu
 • 08-05-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Polska

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)