Martine ROURE : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Francja)

Wiceprzewodnicząca 

 • 10-07-2007 / 13-07-2009 : Parlament Europejski
 • 10-07-2007 / 13-07-2009 : Prezydium

Wiceprzewodnicząca 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 14-03-2007 / 25-09-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 26-09-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wzajemnego uznawania cywilnych związków partnerskich  
- P6_DCL(2008)0076 - Wygasła  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Data otwarcia : 22-09-2008
Termin : 15-01-2009
Liczba sygnatariuszy : 160 - 16-01-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie wykorzystywania ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych  
- P6_DCL(2007)0040 - Przyjęta  
Jens HOLM , Rebecca HARMS , John BOWIS , Martine ROURE , Mojca DRČAR MURKO  
Data otwarcia : 23-04-2007
Termin : 06-09-2007
Przyjęto : 25-09-2007
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2007)0407
Liczba sygnatariuszy : 432 - 06-09-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie prawa kobiet do samostanowienia oraz odpowiedniej edukacji seksualnej i planowania rodziny w Unii Europejskiej  
- P6_DCL(2005)0079 - Wygasła  
Katalin LÉVAI , Martine ROURE , Anne VAN LANCKER , Eva-Britt SVENSSON , Lissy GRÖNER  
Data otwarcia : 12-12-2005
Termin : 12-03-2006
Liczba sygnatariuszy : 84 - 12-03-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.