Harlem DÉSIR : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 08-04-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 08-04-2014 : Parti socialiste (Francja)

Deputowani 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Handlu Międzynarodowego
  • 16-09-2009 / 08-04-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
  • 19-01-2012 / 08-04-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 26-01-2011 : Komisja Rozwoju
  • 16-09-2009 / 08-04-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
  • 07-09-2010 / 08-04-2014 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE
  • 27-01-2011 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 19-01-2012 / 08-04-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA „Podatki a rozwój – współpraca z krajami rozwijającymi się w zakresie wspierania dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania”  
- INTA_AD(2010)448810 -  
-
INTA 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie uznania eksperymentów naturalnych – jeżeli przynoszą one pozytywne wyniki – za dowód prawny w sprawach o dyskryminację rasową  
- P7_DCL(2011)0038 - Wygasła  
Harlem DÉSIR , Dennis de JONG , Corinne LEPAGE , Ulrike LUNACEK , Mariya GABRIEL  
Data otwarcia : 12-09-2011
Termin : 15-12-2011
Liczba sygnatariuszy : 104 - 15-12-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe