Cristina GARCÍA-ORCOYEN TORMO : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Hiszpania)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 06-10-1999 / 04-10-2000 : Delegacja ds. stosunków z Europa Poludniowo-Wschodnia
 • 05-10-2000 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Palestynska Rada Legislacyjna
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 07-03-2002 / 07-05-2002 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej do spraw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tymczasowa Komisja do Spraw Zwiększenia Bezpieczeństwa na Morzu

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 03-11-1999 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Wegry
 • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Tymczasowa Komisja ds. Pryszczycy
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council regulation allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) - Parliament Delegation to the Conciliation Committee EN  
- A5-0033/2001 -  
-
ENVI 
Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a European Parliament and Council Regulation allowing voluntary participation by organisations in a Community Eco-Management and audit scheme (EMAS) - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0165/2000 -  
-
ENVI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

MOTION FOR A RESOLUTION ON CLIMATE CHANGE EN  
- B5-0287/2001  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)