Carlos RIPOLL Y MARTÍNEZ DE BEDOYA : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 01-04-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 01-04-2004 : Partido Popular (Hiszpania)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Mashreq i rejonu Zatoki Perskiej
  • 17-01-2002 / 01-04-2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 07-02-2002 / 01-04-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej i Meksykiem
  • 20-11-2003 / 28-03-2004 : Tymczasowa Komisja do Spraw Zwiększenia Bezpieczeństwa na Morzu

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego
  • 17-01-2002 / 01-04-2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the Annual Report on the Cohesion Fund 1998 - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0140/2000 -  
-
RETT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)