Philippe MORILLON
 • Philippe
  MORILLON
 • Francja
 • Data urodzenia: 24 października 1935, Casablanca (Maroc)

Grupy polityczne

 • 20.07.1999 / 07.03.2002 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 08.03.2002 / 19.07.2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium
 • 20.07.2004 / 08.12.2004 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek
 • 09.12.2004 / 13.07.2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek prezydium

Partie krajowe

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Union pour la démocratie française (Francja)
 • 20.07.2004 / 27.03.2008 : Union pour la démocratie française (Francja)
 • 28.03.2008 / 13.07.2009 : Mouvement Démocrate (Francja)

Przewodniczący

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Rybołówstwa

Wiceprzewodniczący

 • 13.11.2000 / 14.01.2002 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)
 • 11.04.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

Członek

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegacja ds. stosunków z Europa Poludniowo-Wschodnia
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)
 • 07.02.2002 / 06.03.2002 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 21.07.2004 / 21.07.2004 : Komisja Rybołówstwa
 • 28.07.2004 / 15.01.2007 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15.03.2007 / 10.04.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

Zastępstwo

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Komisja Rozwoju i Współpracy

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

36

Porządek obrad

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(13)

Decyzja dotycząca trybu pilnego

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(4)

Sytuacja na Bliskim Wschodzie/Gaza (debata)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(8)

Piractwo na morzu (debata)

23-09-2008 P6_CRE(2008)09-23(12)

Decyzja o trybie pilnym

09-07-2008 P6_CRE(2008)07-09(4)

Przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo (debata)

09-07-2008 P6_CRE(2008)07-09(20)

Floty rybackie UE dotknięte kryzysem ekonomicznym (debata)

09-07-2008 P6_CRE(2008)07-09(23)

Kryzys w sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen oleju napędowego (debata)

18-06-2008 P6_CRE(2008)06-18(12)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

22

Opinia(-e) jako sprawozdawca

4

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie)

PECH
03-04-2008 PECH_AD(2008)402573

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku

PECH
03-04-2008 PECH_AD(2008)402572

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych

PECH
03-04-2008 PECH_AD(2008)402570

OPINIA w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PECH
16-03-2005 PECH_AD(2005)349964

Projekt(-y) rezolucji

42

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie pogorszenia sytuacji na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga

17-11-2008 B6-0592/2008

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie kryzysu w sektorze rybołówstwa w następstwie rosnących cen paliw

17-06-2008 RC-B6-0305/2008/popr. 1

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie procesu barcelońskiego: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego

02-06-2008 RC-B6-0281/2008

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie procesu barcelońskiego – Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego

28-05-2008 B6-0285/2008

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Libanie

21-05-2008 RC-B6-0271/2008

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Libanie

20-05-2008 B6-0272/2008

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Północnego Kiwu

20-02-2008 RC-B6-0080/2008

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le Nord Kivu

19-02-2008 B6-0080/2008

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony zasady pomocniczości w europejskiej i zagranicznej polityce zdrowotnej

03-04-2006 P6_DCL(2006)0020 Wygasła

szczegóły

Konrad SZYMAŃSKI , Philippe MORILLON , Charles TANNOCK , Ari VATANEN , Bas BELDER

Data otwarcia : 03-04-2006
Termin : 06-07-2006
Liczba sygnatariuszy : 81 - 06-07-2006

Pytanie(-a) parlamentarne

13

Kryzys w sektorze rybołówstwa wskutek wzrostu ceny oleju napędowego

28-05-2008 O-0064/2008 Komisja

Kryzys w sektorze rybołówstwa wskutek wzrostu ceny oleju napędowego

28-05-2008 O-0063/2008 Rada

Palestyńscy więźniowie w izraelskich więzieniach

15-04-2008 O-0041/2008 Komisja

Palestyńscy więźniowie w izraelskich więzieniach

15-04-2008 O-0040/2008 Rada

Kryzys na rynku nieruchomości

03-12-2007 O-0079/2007 Komisja

Stosowania wiórów drewnianych w procesie dojrzewania wina

07-06-2006 O-0060/2006 Komisja

Sankcje nakładane przez UE w sektorze rybołówstwa

02-12-2005 O-0111/2005 Komisja

Przyjęcia środków zarządzania dotyczących zasobów połowowych Morza Śródziemnego

13-10-2005 O-0095/2005 Rada

Międzynarodowego Planu Redukcji Przyłowów

28-01-2005 O-0005/2005 Komisja

Stosunków UE z krajami regionu Morza Śródziemnego

20-01-2005 O-0004/2005 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 5. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

88

Rozszerzona Europa i jej sąsiedzi

04-05-2004 P5_CRE-REV(2004)05-04(7)

  Transatlantic relations (continuation)

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(10)

  Joint initiative for peace, stability and democracy throughout the Middle East

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(5)

  Enlargement / Candidate countries (continuation)

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(4)

  The European Council / IGC / Italian presidency

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(1)

  Defence equipment

19-11-2003 P5_CRE(2003)11-19(10)

  Middle East

24-09-2003 P5_CRE(2003)09-24(3)

  Situation in Iraq

03-09-2003 P5_CRE(2003)09-03(6)

  Situation in Iraq

14-05-2003 P5_CRE(2003)05-14(1)

  New Neighbours Initiative and The Wider Europe (continuation)

14-05-2003 P5_CRE(2003)05-14(7)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

6

  Report on the 1999 Regular Report from the Commission on Turkey's progress towards accession - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy

AFET
19-10-2000 A5-0297/2000

  Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a Regulation of the European Parliament and the Council regarding the implementation of measures to promote economic and social development in Turkey - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy

AFET
18-07-2000 A5-0206/2000

  Report on the proposal for a European Parliament and Council Regulation regarding the implementation of measures to promote economic and social development in Turkey - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy

AFET
25-11-1999 A5-0071/1999

  Report on the proposal for a Council Regulation regarding the implementation of measures to intensify the EC-Turkey Customs Union - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy

AFET
25-11-1999 A5-0070/1999

Projekt(-y) rezolucji

92

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the outcome of the European Council meeting on 25-26 March 2004

31-03-2004 RC-B5-0165/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Kosovo

29-03-2004 B5-0163/2004

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the outcome of the European Council in Brussels, 12 December 2003

17-12-2003 RC-B5-0570/2003

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on arms sales to China

17-12-2003 RC-B5-0548/2003/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the outcome of the European Council in Brussels, 12-13 December 2003

16-12-2003 B5-0583/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on the embargo on trade in arms with the People’s Republic of China

15-12-2003 B5-0549/2003

Oświadczenie(-a) pisemne

1

  Written declaration on the need to improve the human rights situation of the Kurdish population of Syria

22-09-2003 P5_DCL(2003)0018 Wygasła

szczegóły

André BRIE , Willi GÖRLACH , Joost LAGENDIJK , Philippe MORILLON

Data otwarcia : 22-09-2003
Termin : 22-12-2003
Liczba sygnatariuszy : 51 - 22-12-2003

Pytanie(-a) parlamentarne

7

  The crisis in the MERCOSUR countries

16-09-2002 O-0062/2002 Komisja

  The crisis in the Mercosur countries

16-09-2002 O-0061/2002 Rada

  Debt of poor countries

13-04-2000 O-0055/2000 Komisja

  Debt of poor countries

12-04-2000 O-0054/2000 Rada

  Tenth anniversary of the Convention on the Rights of the Child

10-11-1999 O-0063/1999 Komisja