Luis BERENGUER FUSTER : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Przewodniczący 

 • 30-06-2003 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami ASEAN, Azji Poludniowo-Wschodniej i Republika Korei
 • 17-01-2002 / 05-02-2002 : Komisja Gospodarcza i Walutowa
 • 07-02-2002 / 29-06-2003 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami ASEAN, Azji Południowo-Wschodniej i Republiką Korei
 • 30-06-2003 / 19-07-2004 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Tymczasowa Komisja ds. genetyki ludzkiej i innych nowych technologii współczesnej medycyny
 • 17-01-2002 / 05-02-2002 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)