Elena VALENCIANO
 • Elena
  VALENCIANO
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Wiceprzewodnicząca
 • Hiszpania Partido Socialista Obrero Español
 • Data urodzenia: 18 września 1960, Madrid

Grupy polityczne

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini
 • 01.07.2014 / 12.12.2016 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini
 • 13.12.2016 / 16.04.2018 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Wiceprzewodnicząca
 • 17.04.2018 ... : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Wiceprzewodnicząca

Partie krajowe

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Przewodnicząca

 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Podkomisja Praw Człowieka

Wiceprzewodnicząca

 • 14.09.2017 ... : Komisja Specjalna ds. Terroryzmu

Członkini

 • 21.07.1999 / 17.02.2000 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Polska
 • 18.02.2000 / 14.01.2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 13.12.2000 / 29.11.2001 : Tymczasowa Komisja ds. genetyki ludzkiej i innych nowych technologii współczesnej medycyny
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 17.01.2002 / 06.02.2002 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Rozwoju
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15.09.2004 / 14.03.2007 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Rozwoju
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15.03.2007 / 31.03.2008 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 01.07.2014 / 06.07.2014 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 19.01.2017 ... : Podkomisja Praw Człowieka
 • 19.01.2017 ... : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 02.02.2017 ... : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 12.09.2017 / 13.09.2017 : Komisja Specjalna ds. Terroryzmu

Zastępstwo

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 17.01.2002 / 29.01.2002 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 07.02.2002 / 12.03.2002 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 13.03.2002 / 19.07.2004 : Komisja Rozwoju i Współpracy
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 14.03.2007 / 31.03.2008 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Petycji
 • 14.07.2014 ... : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19.01.2017 / 12.10.2017 : Komisja Petycji
 • 02.02.2017 ... : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 13.10.2017 ... : Komisja Handlu Międzynarodowego

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

21

Plan działań na rzecz równości (debata)

12-03-2007 P6_CRE-REV(2007)03-12(19)

Transport i nielegalne przetrzymywanie więźniów (debata)

14-02-2007 P6_CRE-REV(2007)02-14(2)

Moratorium na wykonanie kary śmierci (debata)

31-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-31(15)

Wyrok śmierci wydany w Libii na personel medyczny (debata)

17-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-17(7)

Coroczne sprawozdanie Unii Europejskiej w sprawie praw człowieka (debata)

12-12-2006 P6_CRE-REV(2006)12-12(19)

Europejski instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (debata)

29-11-2006 P6_CRE-REV(2006)11-29(16)

Sytuacja w Darfurze (debata)

27-09-2006 P6_CRE-REV(2006)09-27(9)

Rozwój i migracja (debata)

06-07-2006 P6_CRE-REV(2006)07-06(3)

Sytuacja więźniów w Guantanamo (debata)

31-05-2006 P6_CRE-REV(2006)05-31(12)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie Planu działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn 2006-2010

DEVE
07-11-2006 DEVE_AD(2006)378600

Projekt(-y) rezolucji

70

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie afgańskiego dziennikarza Perwiza Kambachsza

12-03-2008 RC-B6-0112/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of the journalist Perwez Kambakshh

11-03-2008 B6-0118/2008

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Północnego Kiwu

20-02-2008 RC-B6-0080/2008

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le Nord Kivu

19-02-2008 B6-0085/2008

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in the Democratic Republic of Congo

15-01-2008 B6-0044/2008

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie praw kobiet w Arabii Saudyjskiej

12-12-2007 RC-B6-0526/2007

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie „kobiet do towarzystwa”

12-12-2007 RC-B6-0525/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on Comfort Women

11-12-2007 B6-0542/2007

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on Women's Rights in Saudi Arabia

11-12-2007 B6-0540/2007

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Somalii

14-11-2007 RC-B6-0454/2007

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie handlu kobietami w Unii Europejskiej w celu prostytucji

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Wygasła

szczegóły

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Data otwarcia : 10-03-2008
Termin : 19-06-2008
Liczba sygnatariuszy : 189 - 19-06-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności zerwania zależności pomiędzy podróżującymi w interesach a handlem kobietami i dziećmi zmuszanymi następnie do prostytucji

24-10-2005 P6_DCL(2005)0062 Wygasła

szczegóły

Elizabeth LYNNE , Elena VALENCIANO , Anna ZÁBORSKÁ , Simon COVENEY

Data otwarcia : 24-10-2005
Termin : 24-01-2006
Liczba sygnatariuszy : 265 - 24-01-2006

Pytanie(-a) parlamentarne

54

  Proposal to establish a legally binding contract for legal immigrants

25-02-2008 E-1277/2008 Komisja

  Detention of Riad Seif and other signatories of the Damascus Declaration

08-02-2008 E-0815/2008 Komisja

  Detention of Riad Seif and other signatories of the Damascus Declaration

08-02-2008 E-0814/2008 Rada

  Closure of the women's magazine 'Zanan' in Iran

07-02-2008 E-0775/2008 Komisja

  Death sentence imposed on a journalist in Afghanistan

30-01-2008 P-0542/2008 Rada

  Prison at the military base in Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0232/2008 Komisja

  Prison at the military base in Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0231/2008 Rada

  Adoptions in Nepal

12-10-2007 E-5223/2007 Komisja

  Blackwater mercenaries

04-10-2007 P-5046/2007 Rada

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 5. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

20

  Women in south-eastern Europe

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(6)

  Philippines: end of the moratorium on the death penalty

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(8)

  Gender equality in development cooperation

17-12-2003 P5_CRE(2003)12-17(11)

  Subsidy package - Community action programmes

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(1)

  Vote

22-10-2003 P5_CRE(2003)10-22(4)

  Women's rights

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(8)

  Health and poverty reduction in developing countries

03-09-2003 P5_CRE(2003)09-03(11)

  DAPHNE II (2004 – 2008)

02-09-2003 P5_CRE(2003)09-02(13)

  Breast cancer

05-06-2003 P5_CRE(2003)06-05(1)

  Poverty reduction in developing countries

14-05-2003 P5_CRE(2003)05-14(12)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

  Report on female genital mutilation - Committee on Women's Rights and Equal Opportunities

FEMM
17-07-2001 A5-0285/2001

Projekt(-y) rezolucji

12

  PROPOSAL FOR A RECOMMENDATION on the reform of the Conventions on drugs

23-12-2002 B5-0541/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights dialogue with Iran

23-10-2002 RC-B5-0548/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria: the case of Mrs Amina Lawal

04-09-2002 RC-B5-0466/2002

  Proposition de résolution sur la condamnation à mort d'Amina Lawal au Nigéria

02-09-2002 B5-0470/2002

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Proposal for a resolution On women's human rights violation in Nigeria

08-04-2002 B5-0236/2002

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on women in Afghanistan

12-12-2001 RC-B5-0763/2001

  Proposition de Résolution (ART. 50) Sur les femmes en Afghanistan

10-12-2001 B5-0766/2001

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Pytanie(-a) parlamentarne

30

  Discrimination against minors with regard to access to sporting federations in Spain

11-02-2004 E-0497/2004 Komisja

  Research into Spanish Labour Ministry bursaries

11-02-2004 E-0496/2004 Komisja

  Discrimination against minors with regard to access to sporting federations in Spain

11-12-2003 P-3911/2003 Komisja

  Impact of the enlargement of the port of Altea on flora and fauna

09-12-2003 E-3668/2003 Komisja

  HIV/AIDS in China

09-10-2003 P-3053/2003 Komisja

  Disappearance of women and girls in Mexico

03-09-2003 H-0533/2003 Rada

  Discrimination against pregnant women in grants made by the Ministry of Labour in Spain

02-07-2003 E-2188/2003 Komisja

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G354
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07135
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G354
  1047 Brussels