Joseph DAUL : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Przewodniczący

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francja)

Deputowani 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących
  • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Komisja Rybołówstwa

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 21-10-2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 16-09-2009 / 03-12-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

all-activities 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia wspólnego protokołu obchodów Dnia Europy we wszystkich państwach członkowskich  
- P7_DCL(2013)0021 - Wygasła  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Data otwarcia : 21-10-2013
Termin : 21-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 77 - 23-01-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie umieszczenia kultury wina na liście światowego niematerialnego dziedzictwa ludzkości  
- P7_DCL(2013)0009 - Wygasła  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana MIRANDA , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Data otwarcia : 20-05-2013
Termin : 20-08-2013
Liczba sygnatariuszy : 132 - 20-08-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie handlu międzynarodowego jako narzędzia służącego zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ochrony konsumentów  
- P7_DCL(2012)0016 - Wygasła  
Joseph DAUL , Enrique GUERRERO SALOM , Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA  
Data otwarcia : 17-04-2012
Termin : 13-09-2012
Liczba sygnatariuszy : 287 - 13-09-2012

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe