María RODRÍGUEZ RAMOS : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 31-03-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 31-03-2004 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Wiceprzewodnicząca 

 • 22-01-2002 / 31-03-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Kanada
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Tymczasowa Komisja ds. Pryszczycy
 • 17-01-2002 / 31-03-2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 07-02-2002 / 31-03-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 22-02-2000 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 23-02-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 17-01-2002 / 31-03-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)