Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Wiceprzewodniczący 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Parlament Europejski
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Parlament Europejski

Deputowani 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Prezydium
 • 16-07-2009 / 07-09-2010 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 07-10-2010 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Prezydium
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Petycji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 06-10-2010 : Komisja Rozwoju
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 07-09-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE
 • 20-06-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

all-activities 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie za rok 2012 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie  
- DEVE_AD(2013)519585 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie prawa do kultury jako prawa podstawowego obywateli UE  
- P7_DCL(2014)0010 - Wygasła  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 133 - 17-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie budowania potencjału naukowego w Afryce: wspieranie europejsko-afrykańskich partnerstw radioastronomicznych  
- P7_DCL(2011)0045 - Przyjęta  
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Fiona HALL , Filip KACZMAREK , Teresa RIERA MADURELL , Judith SARGENTINI  
Data otwarcia : 14-11-2011
Termin : 15-03-2012
Przyjęto : 15-03-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0095
Liczba sygnatariuszy : 394 - 15-03-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie wolności myśli, sumienia i religii, prawa do edukacji oraz zakazu dyskryminacji w związku z symbolami religijnymi  
- P7_DCL(2009)0069 - Wygasła  
Sophia in 't VELD , Gianni VATTIMO , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Stanimir ILCHEV , Jean-Marie CAVADA  
Data otwarcia : 14-12-2009
Termin : 25-03-2010
Liczba sygnatariuszy : 100 - 25-03-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe