Christine DE VEYRAC

Grupy polityczne

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe

 • 20.07.1999 / 01.12.2002 : sans étiquette (Francja)
 • 02.12.2002 / 19.07.2004 : Union pour un Mouvement Populaire (Francja)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Union pour un Mouvement Populaire (Francja)
 • 14.07.2009 / 20.10.2012 : Union pour un Mouvement Populaire (Francja)
 • 21.10.2012 / 30.06.2014 : Union des Démocrates et Indépendants (Francja)

Członkini

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
 • 06.10.1999 / 11.11.1999 : Delegacja ds. stosunków z Kanada
 • 07.12.2000 / 14.01.2002 : Delegacja ds. stosunków z Kanada
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Transportu i Turystyki

Zastępstwo

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu
 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 01.12.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

633

Poziom dźwięku pojazdów silnikowych (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.6)

Stosowanie i egzekwowanie zasad handlu międzynarodowego (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.8)

Wyroby medyczne (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.12)

Ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.14)

Badania kliniczne produktów leczniczych stosowanych u ludzi (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.17)

Wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (A7-0252/2014 - Romana Jordan)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.18)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Projekt(-y) rezolucji

2

Projekt rezolucji w sprawie pożarów lasów w lecie 2009 r.

14-09-2009 B7-0039/2009

Pytanie(-a) parlamentarne

163

  Suspected bogus self-employment at Ryanair

01-04-2014 E-004045/2014 Komisja

  Assessment of the financial aid given to Bosnia and Herzegovina by the European Union

05-03-2014 E-002561/2014 Komisja

  Referendum on the sale of land to foreigners in Lithuania

05-03-2014 E-002560/2014 Komisja

  Protection of geographical indications for European wine

11-02-2014 E-001415/2014 Komisja

  Turkey - violations of the rule of law

10-01-2014 P-000195/2014 Komisja

  Role of arbitration in the free trade agreements between the European Union and the United States

18-12-2013 E-014226/2013 Komisja

  Paramilitary training in Libya by the European Union

18-12-2013 E-014225/2013 Komisja

  Closure of the Presseurop website

18-12-2013 E-014224/2013 Komisja

  Plan for motorway toll - Germany

02-12-2013 P-013592/2013 Komisja

  Roncal Protected Designation of Origin (PDO)

20-11-2013 E-013200/2013 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

43

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Obniżone stawki podatku od wartości dodanej (debata)

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(3)

Dramatyczne skutki przejścia wichury "Klaus" na południu Europy (debata)

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(15)

Opłaty lotniskowe

22-10-2008 P6_CRE(2008)10-22(15)

Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (debata)

03-09-2008 P6_CRE(2008)09-03(17)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

08-07-2008 P6_CRE(2008)07-08(9)

A6-0220/2008 - ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie

Postępowania Airbus - Boeing przed WTO (debata)

07-07-2008 P6_CRE(2008)07-07(17)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Pytanie(-a) parlamentarne

66

  Reform of medical analysis laboratories

12-02-2009 E-1092/2009 Komisja

  Derogation on use of rotating machines in schools

10-12-2008 E-6814/2008 Komisja

  Allocation of revenues arising from the inclusion of aviation in the ETS

27-08-2008 E-4708/2008 Rada

  Internet sites and multilingualism

14-07-2008 E-4230/2008 Komisja

  Regional policy appropriations

28-05-2008 E-3212/2008 Komisja

  Protection for firms

06-03-2008 E-1572/2008 Komisja

  Auditing

07-12-2007 E-6373/2007 Komisja

  Frontex budget

07-12-2007 E-6372/2007 Komisja

  Security at stadiums

07-12-2007 E-6371/2007 Komisja

  Consumers' rights

03-12-2007 E-6220/2007 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 5. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

11

  Vote

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(7)

  European Space policy

28-01-2004 P5_CRE(2004)01-28(13)

  Major-accident hazards involving dangerous substances

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(12)

  Main aspects and basic choices of CFSP

22-10-2003 P5_CRE(2003)10-22(5)

  Ministerial meeting of the European Space Agency on 27 May 2003

12-05-2003 P5_CRE(2003)05-12(9)

  Progress report on enlargement

19-11-2002 P5_CRE(2002)11-19(2)

  European Aviation Safety Agency

09-04-2002 P5_CRE(2002)04-09(4)

  Europe and Space

16-01-2002 P5_CRE(2002)01-16(15)

  Accident at AZF, Toulouse, and EU environmental policy

01-10-2001 P5_CRE(2001)10-01(4)

  World cultural and natural heritage

15-01-2001 P5_CRE(2001)01-15(8)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

  Report on the application of the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage in the Member States of the European Union - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport

CULT
06-12-2000 A5-0382/2000

Projekt(-y) rezolucji

8

  MOTION FOR A RESOLUTION on religious freedom

20-11-2002 B5-0445/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the explosion at a factory in Toulouse (France)

02-10-2001 RC-B5-0611/2001

  MOTION FOR A RESOLUTION on the explosion in Toulouse in an industrial establishment

01-10-2001 B5-0614/2001

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Afghanistan

14-03-2001 RC-B5-0184/2001

  PROPOSITION DE RESOLUTION sur la situation en Afghanistan

12-03-2001 B5-0222/2001

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on female genital mutilation

28-11-2000 B5-0686/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the flooding in the South of France

15-12-1999 RC-B5-0334/1999

  PROPOSITION DE RESOLUTION sur les innondations dans le Sud-Ouest de la France

13-12-1999 B5-0374/1999

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Pytanie(-a) parlamentarne

22

  Transeuropean transport networks

31-03-2004 E-1110/2004 Komisja

  Economic impact of migration following enlargement of the European Union

26-03-2004 P-1062/2004 Komisja

  Use of French as a working language at the Commission

25-03-2004 E-1047/2004 Komisja

  Transposition of Directive 2002/46/EC seeking to harmonise Member State legislation on food supplements

24-11-2003 E-3479/2003 Komisja

  European Space Policy - budget

18-11-2003 E-3533/2003 Rada

  Reduced rates of VAT — hairdressing

10-11-2003 P-3376/2003 Komisja

  Forest Focus and forest fire prevention

28-08-2003 O-0059/2003 Komisja

  Commission proposal concerning Directive 1999/96/EC

01-04-2003 E-1178/2003 Komisja

  Prestige disaster and European civil protection

03-02-2003 E-0212/2003 Komisja

  Galileo programme

03-02-2003 E-0211/2003 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)