Pere ESTEVE : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 16-10-2002 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 16-10-2002 : Convergència Democràtica Catalunya (Hiszpania)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Bulgaria
  • 17-01-2002 / 16-10-2002 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
  • 07-02-2002 / 16-10-2002 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2001 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
  • 17-01-2002 / 16-10-2002 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

REPORT on the Commission communication to the Council and the European Parliament to prepare the meeting of Euro-Mediterranean Foreign Ministers, Valencia, 22-23 April 2002 (SEC(2002) 159 - C5 0128/2002- 2002/2057(COS)) EN  
- A5-0087/2002 -  
-
AFET 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)