William ABITBOL : Piąta kadencja Parlamentu 

Członek 

  • 20-07-1999 / 14-03-2001 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek
  • 15-03-2001 / 19-07-2004 : Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności - Członek

Członek 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Rassemblement pour la France (Francja)

Wiceprzewodniczący 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
  • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Członek 

  • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków ze Szwajcaria, Islandia i Norwegia
  • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-03-2001 : Komisja ds. Konstytucyjnych
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)