Jean-Charles MARCHIANI : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Rassemblement pour la France (Francja)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
  • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Maghrebu i Arabska Unia Maghrebu
  • 08-09-2000 / 05-09-2001 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Arabską Unią Maghrebu

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)