Thierry de LA PERRIERE : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 30-01-2001 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek
  • 31-01-2001 / 19-07-2004 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Francja)
  • 23-11-2000 / 19-07-2004 : Mouvement pour la France (Francja)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
  • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacje do komisji wspólpracy parlamentarnej ds. stosunków z Armenia, Azerbejdzanem i Gruzja
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
  • 17-01-2002 / 10-03-2003 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)