Gorka KNÖRR BORRÀS : Piąta kadencja Parlamentu 

Członek 

  • 20-07-1999 / 07-06-2001 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Członek 

  • 20-07-1999 / 07-06-2001 : Eusko Alkartasuna (Hiszpania)

Członek 

  • 21-07-1999 / 07-06-2001 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
  • 28-09-1999 / 07-06-2001 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Srodkowej i Meksyku

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 07-06-2001 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a a the European Parliament and Council regulation modifying the common principles of the European system of national and regional accounts in the Community (ESA 95) as concerns taxes and social contributions and amending Council regulation (EC) No 2223/96 - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0230/2000 -  
-
ECON 
Report on the proposal for a European Parliament and Council Regulation clarifyng Council Regulation (EC) No 2223/96 as concerns principles for recording taxes and social contributions - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0073/2000 -  
-
ECON 
Report on a proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 3605/93 on the application of the Protocol on the excessive deficit procedure annexed to the Treaty establishing the European Community - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0013/2000 -  
-
ECON 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)