• Hélène   FLAUTRE  

Hélène FLAUTRE : Opinia(-e) jako sprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz  
- AFET_AD(2012)489432 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa  
- LIBE_AD(2011)469892 -  
-
LIBE