• Hélène   FLAUTRE  

Hélène FLAUTRE : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Siódma kadencja Parlamentu 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej  
- P7_DCL(2011)0025 - Przyjęta  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Hélène FLAUTRE , Marian HARKIN , Vittorio PRODI  
Data otwarcia : 09-05-2011
Termin : 29-09-2011
Przyjęto : 29-09-2011
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2011)0432
Liczba sygnatariuszy : 381 - 29-09-2011
Oświadczenie pisemne w sprawie oznakowania towarów na okupowanych terytoriach palestyńskich  
- P7_DCL(2010)0064 - Wygasła  
Arlene McCARTHY , Hélène FLAUTRE , Sirpa PIETIKÄINEN , Eva-Britt SVENSSON  
Data otwarcia : 06-09-2010
Termin : 06-12-2010
Liczba sygnatariuszy : 110 - 06-12-2010