• Danielle   AUROI  

Danielle AUROI : Projekt(-y) rezolucji - Piąta kadencja Parlamentu 

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

DRAFT RESOLUTION on executions and stonin in Iran EN  
- B5-0559/2002  
Propuesta de Resolución sobre clementinas ES  
- B5-0144/2002