Alima BOUMEDIENE-THIERY : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Francja)

Wiceprzewodnicząca 

 • 21-11-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Mashreq i rejonu Zatoki Perskiej
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku i rejonu Zatoki Perskiej
 • 24-10-2002 / 20-11-2002 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 17-01-2001 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Petycji
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the Commission report on the implementation of Directives 90/364, 90/365 and 93/96 (right of residence) and on the communication from the Commission on the special measures concerning the movement and residence of citizens of the Union which are justified on grounds of public policy, public security or public health - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Hom Affairs EN  
- A5-0207/2000 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the deaths of Sikh civilians in Panjaab and India in 1984 EN  
- P5_DCL(2004)0032 - Wygasła  
Jean LAMBERT , Caroline LUCAS , Matti WUORI , Alima BOUMEDIENE-THIERY  
Data otwarcia : 19-04-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 30 - 06-05-2004
Oświadczenie pisemne on religious rights and freedoms in France and the European Union EN  
- P5_DCL(2004)0014 - Wygasła  
Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT  
Data otwarcia : 20-02-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 50 - 06-05-2004