Yves PIÉTRASANTA : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 02-02-2004 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 02-02-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Francja)

Wiceprzewodniczący 

  • 23-01-2002 / 02-02-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
  • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Mashreq i rejonu Zatoki Perskiej
  • 17-01-2002 / 22-01-2002 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
  • 07-02-2002 / 02-02-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku i rejonu Zatoki Perskiej

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rybolówstwa
  • 17-01-2002 / 02-02-2004 : Komisja Rybołówstwa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on restoration of rights and justice in the case of the Bhopal disaster in India EN  
- P5_DCL(2003)0025 - Wygasła  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Inger SCHÖRLING , Paul A.A.J.G. LANNOYE , Gérard ONESTA , Yves PIÉTRASANTA  
Data otwarcia : 29-10-2003
Termin : 29-01-2004
Liczba sygnatariuszy : 36 - 29-01-2004
Oświadczenie pisemne on a Community environmental education module in schools EN  
- P5_DCL(2002)0009 - Wygasła  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Yves PIÉTRASANTA , Marialiese FLEMMING , Myrsini ZORBA  
Data otwarcia : 23-05-2002
Termin : 23-08-2002
Liczba sygnatariuszy : 29 - 23-08-2002