Chantal CAUQUIL : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Lutte ouvrière (Francja)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja Budzetowa
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków ze Szwajcaria, Islandia i Norwegia
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Budżetowa

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
  • 17-01-2002 / 23-04-2003 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 24-04-2003 / 19-07-2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)