Massimo CARRARO : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (Włochy)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków ze Szwajcaria, Islandia i Norwegia
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Słowenia

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Wegry
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Węgry

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the communication of the Commission to the Council, the European Parliament on the Organisation and Management of the Internet - International and European Policy Issues 1998 - 2000 Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0063/2001 -  
-
ITRE 
Report on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreements between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part (7620/2000 - COM(1999)229 - C5-0204/2000): - on the free movement of persons (9748/1999 - C5-0197/2000-1999/0103(AVC)); - on air transport (9749/1999-C5-0198/2000 - 1999/104(AVC)); - on the carriege of goods and passengers by rail and road (9750/1999 - C5-0199/2000-1999/0105(AVC)); - on scientific and technological cooperation between the European Community and the European Atomic Energy Community,of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part (9751/1999 - C5-0200/2000-1999/0106(AVC)); - on certain aspects relating to public procurement (9752/1999 - C5-0201/2000-1999/0107(AVC)); - on trade in agricultural products (9753/1999 - C5-0202/2000-1999/0108(AVC)); - on mutual recognition in relation to conformity assessment between the European Community and the Swiss Confederation (9755/1999 - C5-0203/2000-1999/0109(AVC)) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0118/2000 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the fight against terrorism and respect for human rights EN  
- P5_DCL(2002)0004 - Wygasła  
Massimo CARRARO , Fiorella GHILARDOTTI , Guido BODRATO , Luigi COCILOVO  
Data otwarcia : 12-03-2002
Termin : 12-06-2002
Liczba sygnatariuszy : 27 - 13-06-2002