Alain ESCLOPÉ : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : null (Francja)

Wiceprzewodniczący 

  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami ASEAN, Azji Poludniowo-Wschodniej i Republika Korei
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tymczasowa Komisja do Spraw Zwiększenia Bezpieczeństwa na Morzu

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the proposal for a European Parliament and Council regulation on the establishment of a fund for the compensation of oil pollution damage in European waters and related measures - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0201/2001 -  
-
RETT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on recognition of the specificity of wine and defence of the European wine-growing industry EN  
- P5_DCL(2004)0021 - Wygasła  
Jean-Louis BERNIÉ , Yves BUTEL , Alain ESCLOPÉ , Véronique MATHIEU HOUILLON , Jean SAINT-JOSSE  
Data otwarcia : 18-03-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 65 - 06-05-2004