Torben LUND : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 13-05-2001 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Skarbnik
 • 14-05-2001 / 16-01-2002 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Wiceprzewodniczący
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Socialdemokratiet (Dania)

Wiceprzewodniczący 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Polska
 • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Polska

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 15-11-1999 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 14-12-2000 / 29-11-2001 : Tymczasowa Komisja ds. genetyki ludzkiej i innych nowych technologii współczesnej medycyny
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Tymczasowa Komisja ds. Pryszczycy
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the Commission communication to the Council and the European Parliament on a Community Strategy for endocrine disrupters - a range of substances suspected of interfering with the hormone system of humans and wildlife - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0197/2000 -  
-
ENVI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the protection of dolphins and porpoises EN  
- P5_DCL(2000)0020 - Wygasła  
Charles TANNOCK , Chris DAVIES , Jean LAMBERT , Torben LUND , Theresa VILLIERS  
Data otwarcia : 05-12-2000
Termin : 05-03-2001
Liczba sygnatariuszy : 122 - 05-03-2001