Pernille FRAHM : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 12-10-1999 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini
  • 13-10-1999 / 19-07-2004 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Wiceprzewodnicząca

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Socialistisk Folkeparti (Dania)

Wiceprzewodnicząca 

  • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Polska

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Polska
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
  • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on strengthening EU arms export controls and working towards an international Arms Trade Treaty EN  
- P5_DCL(2004)0017 - Wygasła  
Glenys KINNOCK , Michael GAHLER , Johan VAN HECKE , Nelly MAES , Pernille FRAHM  
Data otwarcia : 25-02-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 157 - 06-05-2004
Oświadczenie pisemne on the effects of pesticide exposure on residents and others in agricultural areas EN  
- P5_DCL(2003)0026 - Wygasła  
Caroline LUCAS , Ulla Margrethe SANDBÆK , Pernille FRAHM  
Data otwarcia : 17-11-2003
Termin : 17-02-2004
Liczba sygnatariuszy : 48 - 17-02-2004
Oświadczenie pisemne on national missile defence EN  
- P5_DCL(2001)0007 - Wygasła  
André BRIE , Pernille FRAHM , Joost LAGENDIJK , Maj Britt THEORIN , Jan Marinus WIERSMA  
Data otwarcia : 14-05-2001
Termin : 14-08-2001
Liczba sygnatariuszy : 73 - 14-08-2001