Jens Dyhr OKKING : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 30-06-2002 : Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności - Członek
 • 01-07-2002 / 28-02-2003 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 13-10-2002 : JuniBevægelsen (Dania)
 • 14-10-2002 / 28-02-2003 : Folkebevægelsen mod EU (Dania)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej ds. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacje do komisji wspólpracy parlamentarnej i delegacje ds. stosunków z Ukraina, Bialorusia i Moldawia
 • 17-01-2002 / 28-02-2003 : Komisja Petycji
 • 07-02-2002 / 28-02-2003 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 06-03-2000 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 21-07-1999 / 26-03-2001 : Komisja ds. Rybolówstwa
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Slowacja
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON
 • 02-07-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rybolówstwa
 • 10-09-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Petycji
 • 09-09-2002 / 28-02-2003 : Komisja Kontroli Budżetowej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)