Mogens CAMRE : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 19-07-2007 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Wiceprzewodniczący
 • 20-07-2007 / 09-01-2008 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Wiceprzewodniczący
 • 10-01-2008 / 25-06-2008 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Wiceprzewodniczący
 • 26-06-2008 / 13-07-2009 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Dansk Folkeparti (Dania)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 31-01-2007 / 05-09-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 06-09-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Prawna
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie niedawnych egzekucji nieletnich przez władze Iranu  
- P6_DCL(2006)0006 - Wygasła  
Jana HYBÁŠKOVÁ , Paulo CASACA , Elizabeth LYNNE , Willy MEYER , Mogens CAMRE  
Data otwarcia : 01-02-2006
Termin : 01-05-2006
Liczba sygnatariuszy : 106 - 01-05-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.