António José SEGURO : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 02-07-2001 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 02-07-2001 : Partido Socialista (Portugalia)

Przewodniczący 

  • 22-07-1999 / 02-07-2001 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Srodkowej i Meksyku

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 02-07-2001 : Komisja ds. Konstytucyjnych
  • 22-07-1999 / 02-07-2001 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 02-07-2001 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the Treaty of Nice and the future of the European Union - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0168/2001 -  
-
AFCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO sobre a situação em Angola PT  
- B5-0470/2001  
Proposal for resolution On Guatemala EN  
- B5-0464/2001  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)