Luisa MORGANTINI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 22-01-2007 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Włochy)
 • 23-01-2007 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Indipendente) (Włochy)

Przewodnicząca 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju

Wiceprzewodnicząca 

 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Parlament Europejski
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Prezydium

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Komisja Rozwoju
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 22-09-2004 / 30-01-2007 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie perspektyw rozwoju dotyczących budowania pokoju i ugruntowywania tożsamości narodowej w regionach po konfliktach zbrojnych  
- FEMM_AD(2008)409690 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską  
- DEVE_AD(2006)378781 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia partnerskiego w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka  
- DEVE_AD(2006)378522 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie szkodliwego wpływu wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Viking, Laval i innych, które są obecnie wykorzystywane przez rasistowskie i ksenofobiczne partie do ograniczania praw pracowników w UE  
- P6_DCL(2009)0015 - Wygasła  
Glyn FORD , Caroline LUCAS , Stephen HUGHES , Luisa MORGANTINI , Elisabeth SCHROEDTER  
Data otwarcia : 18-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 156 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie mikrokredytu  
- P6_DCL(2008)0002 - Przyjęta  
Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
Data otwarcia : 14-01-2008
Termin : 24-04-2008
Przyjęto : 08-05-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0199
Liczba sygnatariuszy : 424 - 24-04-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie kary śmierci na Białorusi  
- P6_DCL(2007)0067 - Wygasła  
Justas Vincas PALECKIS , Roberta Alma ANASTASE , Marco CAPPATO , Hélène FLAUTRE , Luisa MORGANTINI  
Data otwarcia : 09-07-2007
Termin : 15-11-2007
Liczba sygnatariuszy : 136 - 15-11-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.