Enrico BOSELLI : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 03-10-2000 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek
  • 04-10-2000 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Socialisti democratici italiani (Włochy)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Petycji
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Estonia
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a European Parliament and Council Directive on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0043/2001 -  
-
JURI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133