Raffaele FITTO : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 20-06-2000 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 20-06-2000 : Forza Italia (Włochy)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 20-06-2000 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 06-10-1999 / 20-06-2000 : Delegacja ds. stosunków z Europa Poludniowo-Wschodnia

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 20-06-2000 : Komisja ds. Kontroli Budzetu

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

PROPOSTA DI RISOLUZIONE D'URGENZA (art.50) dagli onorevoli: Fitto Raffaele, Tajani Antonio, Cesaro Luigi, Fiori Francesco, Gargani Giuseppe, Lombardo Raffaele, Musotto Francesco, Nistico' Giuseppe, Scapagnini Umberto, Viceconte Guido IT  
- B5-0284/2000  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Kontakt