Roberto Felice BIGLIARDO : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 30-09-2001 : Techniczna grupa niezaleznych poslów – grupa mieszana - Członek
 • 01-10-2001 / 19-07-2004 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 04-09-2000 : Movimento sociale fiamma tricolore (Włochy)
 • 05-09-2000 / 31-05-2001 : Movimento Sociale Europeo (Włochy)
 • 01-06-2001 / 19-07-2004 : Alleanza nazionale (Włochy)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Australia i Nowa Zelandia
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 30-09-2001 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)