• Luigi   COCILOVO  

Luigi COCILOVO : Projekt(-y) rezolucji - Szósta kadencja Parlamentu 

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143