Luigi COCILOVO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 08-12-2004 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek
 • 09-12-2004 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 21-07-2004 / 06-02-2008 : La Margherita (Włochy)
 • 07-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Democratico (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Parlament Europejski
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Prezydium
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Parlament Europejski
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Prezydium

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 15-09-2004 / 19-06-2006 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 15-06-2006 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 30-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Transportu i Turystyki

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylającej dyrektywę 86/613/EWG  
- EMPL_AD(2009)415010 -  
-
EMPL 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie znaczenia miejsc pracy i praw pracowników w UE  
- P6_DCL(2009)0025 - Wygasła  
Philip BUSHILL-MATTHEWS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Thomas MANN , Luigi COCILOVO , Paulo CASACA  
Data otwarcia : 09-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 146 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie przedstawicieli pracowników ds. środowiska  
- P6_DCL(2008)0088 - Wygasła  
Jean LAMBERT , Caroline LUCAS , Alejandro CERCAS , Luigi COCILOVO  
Data otwarcia : 08-10-2008
Termin : 22-01-2009
Liczba sygnatariuszy : 106 - 23-01-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie łamania praw człowieka i statusu krajowego Papuy Zachodniej  
- P6_DCL(2006)0090 - Wygasła  
Caroline LUCAS , Jill EVANS , Luigi COCILOVO , Jean LAMBERT  
Data otwarcia : 11-12-2006
Termin : 29-03-2007
Liczba sygnatariuszy : 52 - 29-03-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.