Margrietus van den BERG : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 31-08-2007 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 31-08-2007 : Partij van de Arbeid (Holandia)

Wiceprzewodniczący 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 01-02-2007 / 31-08-2007 : Komisja Rozwoju
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Komisja Rozwoju
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 23-05-2007 / 31-08-2007 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15-09-2004 / 31-08-2007 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 31-08-2007 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 31-01-2007 / 31-08-2007 : Podkomisja Praw Człowieka

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie poprawy i zwiększenia współpracy na rzecz rozwoju: pakiet na 2006 r. w zakresie skuteczności pomocy  
- INTA_AD(2006)374232 -  
-
INTA 
OPINIA Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Perspektywy finansowe na lata 2007 - 2013  
- DEVE_AD(2005)353394 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie przymusowej pracy w chińskich więzieniach  
- P6_DCL(2006)0040 - Wygasła  
Margrietus van den BERG , Jean-Marie CAVADA , Harlem DÉSIR , Caroline LUCAS  
Data otwarcia : 15-05-2006
Termin : 15-09-2006
Liczba sygnatariuszy : 129 - 15-09-2006
Oświadczenie pisemne w sprawie potrzeby ustanowienia częstszej i uczciwszej wymiany handlowej z Afryką  
- P6_DCL(2005)0032 - Wygasła  
Johan VAN HECKE , Maria MARTENS , Margrietus van den BERG , Luisa MORGANTINI  
Data otwarcia : 23-05-2005
Termin : 23-08-2005
Liczba sygnatariuszy : 50 - 23-08-2005
Oświadczenie pisemne w sprawie promu „Le Joola”  
- P6_DCL(2004)0062 - Wygasła  
Margrietus van den BERG , Marianne THYSSEN , Joost LAGENDIJK , Toine MANDERS  
Data otwarcia : 16-12-2004
Termin : 16-03-2005
Liczba sygnatariuszy : 45 - 16-03-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.