Christos FOLIAS : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium
 • 08-03-2002 / 09-03-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 09-03-2004 : Nea Dimokratia (Grecja)

Przewodniczący 

 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków ze Szwajcaria, Islandia i Norwegia

Wiceprzewodniczący 

 • 22-07-1999 / 17-02-2000 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Mashreq i rejonu Zatoki Perskiej

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 17-01-2002 / 09-03-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 07-02-2002 / 09-03-2004 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią
 • 07-11-2002 / 09-03-2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina i UE-Mołdawia oraz delegacja do spraw stosunków z Białorusią

Zastępstwo 

 • 01-09-1999 / 07-10-1999 : Komisja Budzetowa
 • 07-10-1999 / 14-12-1999 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
 • 23-11-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kontroli Budzetu
 • 17-01-2002 / 09-03-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 20-11-2003 / 09-03-2004 : Tymczasowa Komisja do Spraw Zwiększenia Bezpieczeństwa na Morzu

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report concerning discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the 1999 financial year, Section 1 - European Parliament/Ombudsman - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0099/2001 -  
-
CONT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes FR  
- B5-0089/1999  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)