Ioannis KOUKIADIS : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grecja)

Wiceprzewodniczący 

 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacje do komisji wspólpracy parlamentarnej i delegacje ds. stosunków z Kazachstanem, Kirgistanem, Uzbekistanem, Tadzykistanem, Turkmenistanem i Mongolia
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz delegacja do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Petycji
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Petycji

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Bulgaria
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Tymczasowa Komisja ds. genetyki ludzkiej i innych nowych technologii współczesnej medycyny
 • 05-02-2002 / 19-07-2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

MOTION FOR A RESOLUTION on Situation in Kazakhstan EN  
- B5-0135/2003  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)