Alexandros BALTAS : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grecja)

Wiceprzewodniczący 

 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Bulgaria

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 02-05-2000 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 03-05-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Wegry
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Węgry

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report containing a proposal for a European Parliament recommendation to the Council on the application by Croatia for accession to the European Union - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0206/2004 -  
-
AFET 
Report on the Commission report on the feasibility of negotiating a Stabilisation and Association Agreement with the Republic of Croatia - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0364/2000 -  
-
AFET 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)