Albert Jan MAAT : Szósta kadencja Parlamentu 

Członek 

 • 20-07-2004 / 09-04-2007 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Członek 

 • 20-07-2004 / 09-04-2007 : Christen Democratisch Appèl (Holandia)

Wiceprzewodniczący 

 • 20-09-2004 / 14-03-2007 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 01-02-2007 / 27-03-2007 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Członek 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 31-01-2007 / 27-03-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 28-03-2007 / 09-04-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 28-03-2007 / 09-04-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 07-09-2004 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15-09-2004 / 09-04-2007 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 28-09-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 09-04-2007 : Komisja Budżetowa
 • 31-01-2007 / 09-04-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 31-01-2007 / 09-04-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 01-02-2007 / 09-04-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 20-03-2007 / 09-04-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka)  
- BUDG_AD(2006)378690 -  
-
BUDG 
OPINIA Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych  
- AGRI_AD(2005)353654 -  
-
AGRI 
OPINIA w sprawie wniosku Republiki Bułgarii o członkostwo w Unii Europejskiej  
- AGRI_AD(2005)353653 -  
-
AGRI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wyboru jednej siedziby Parlamentu Europejskiego  
- P6_DCL(2005)0021 - LAPSED  
Albert Jan MAAT , Camiel EURLINGS , Niels BUSK , Edith MASTENBROEK , Struan STEVENSON  

Lista obecności 
This attendance record is an extract from the Minutes of plenary sittings of the 6th parliamentary term. The information therein is supplied for information purposes only and covers the Member's term of office in the European Parliament. It is raw data and does not include corrections for justified absence because of illness, maternal/paternal leave, authorised parliamentary delegation business etc.