Maria Johanna (Marieke) SANDERS-TEN HOLTE : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Holandia)

Wiceprzewodnicząca 

 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rozwoju i Współpracy

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Srodkowej i Meksyku
 • 12-03-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Komisja Rozwoju i Współpracy
 • 17-01-2002 / 03-09-2003 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 11-03-2001 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Wegry
 • 17-01-2002 / 19-09-2002 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 30-04-2003 / 19-07-2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on a study to be carried out into the unintended disproportionately adverse side-effects on the economy of the directive on the conservation of wild birds, the habitats directive and the Natura 2000 directive EN  
- P5_DCL(2000)0022 - Wygasła  
Toine MANDERS , Elly PLOOIJ-VAN GORSEL , Jan MULDER , Jules MAATEN , Maria Johanna (Marieke) SANDERS-TEN HOLTE  
Data otwarcia : 19-12-2000
Termin : 19-03-2001
Liczba sygnatariuszy : 21 - 19-03-2001