Lousewies van der LAAN : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 12-09-1999 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członkini
 • 13-09-1999 / 29-01-2003 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 29-01-2003 : Democraten 66 (Holandia)

Wiceprzewodnicząca 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kontroli Budzetu
 • 21-01-2002 / 29-01-2003 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Palestynska Rada Legislacyjna
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 17-01-2002 / 29-01-2003 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 07-02-2002 / 29-01-2003 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Slowacja
 • 17-01-2002 / 29-01-2003 : Komisja Budżetowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report 1. concerning discharge to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin for the 1999 financial year (C5-0686/2000-2000/2166 (DEC)); 2. concerning discharge for the European Centre for Vocational Training, Thessaloniki for the 1999 financial year (C5-0687/2000-2000/2165(DEC)); 3. concerning discharge in respect of the implemention of the general budget of the European Union for the 1999 financial year, Section IV - Court of Justice, Section V - Cour of Auditors, Section VI - Part B- Committee of the Regions - (SEC(2000)0539-C5-0312/2000-C5-0617/2000-2000/2156(DEC); 4. on postponement of the decision concerning discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the 1999 financial year, Section VI - Part A - Economic and Social Committee (SEC(2000)0539-C5-0312/2000-C5-0617/2000-2000/2156(DEC)) - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0108/2001 -  
-
CONT 
Report on the Commission report on measures taken in the light of the observations of the European Parliament in its 1997 discharge resolution - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0397/2000 -  
-
CONT 
Report on giving discharge to the Commission in respect of the implementation of the general budget of the European Communities for the 1997 financial year (Section I - Parliament, II - Council, III - Commission, IV - Court of Justice and V - Court of Auditors) (SEC(1998) 520 - C4-0350/1998, SEC(1998) 522 - C4-0351/1998, SEC(1998) 519 - C4-0352/1998) - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0004/2000 -  
-
CONT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on a Statute for Members of the European Parliament EN  
- P5_DCL(2001)0009 - Wygasła  
Kathalijne Maria BUITENWEG , Christopher HEATON-HARRIS , Michiel van HULTEN , Lousewies van der LAAN , Helle THORNING-SCHMIDT  
Data otwarcia : 02-07-2001
Termin : 02-10-2001
Liczba sygnatariuszy : 50 - 02-10-2001