Alexander de ROO : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : GroenLinks (Holandia)

Wiceprzewodniczący 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
  • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Deputowani 

  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Cypr

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
  • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Tymczasowa Komisja ds. Pryszczycy
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the proposal for a European Parliament and Council directive amending the Directive establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol's project mechanisms - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0154/2004 -  
-
ENVI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on noise from airports EN  
- P5_DCL(2004)0004 - Wygasła  
Hiltrud BREYER , Alexander de ROO , Marie Anne ISLER BÉGUIN , Paul A.A.J.G. LANNOYE , Caroline LUCAS  
Data otwarcia : 26-01-2004
Termin : 26-04-2004
Liczba sygnatariuszy : 59 - 26-04-2004
Oświadczenie pisemne on making the conclusion of EU agreements with third countries conditional upon ratification of the Kyoto Protocol EN  
- P5_DCL(2003)0019 - Wygasła  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Alexander de ROO  
Data otwarcia : 22-09-2003
Termin : 22-12-2003
Liczba sygnatariuszy : 50 - 22-12-2003
Oświadczenie pisemne on live transport of animals from Member States and EU candidate countries EN  
- P5_DCL(2003)0004 - Przyjęta  
Charles TANNOCK , Theresa VILLIERS , Roger HELMER , Patricia McKENNA , Alexander de ROO  
Data otwarcia : 10-03-2003
Termin : 10-06-2003
Przyjęto : 04-06-2003
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P5_TA(2003)0251
Liczba sygnatariuszy : 333 - 04-06-2003