Erik MEIJER : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek prezydium
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistische Partij (Holandia)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Transportu i Turystyki

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską i Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii  
- AFET_AD(2007)394102 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii  
- AFET_AD(2007)394094 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie prześladowania bahaitów w Iranie  
- P6_DCL(2007)0008 - Wygasła  
Jo LEINEN , Frédérique RIES , Erik MEIJER , Bernat JOAN i MARÍ  
Data otwarcia : 31-01-2007
Termin : 30-04-2007
Liczba sygnatariuszy : 264 - 30-04-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony ludności Bułgarii przed neototalitaryzmem  
- P6_DCL(2006)0019 - Wygasła  
Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Michael CASHMAN , Erik MEIJER , Alexander Graf LAMBSDORFF , Geoffrey VAN ORDEN  
Data otwarcia : 03-04-2006
Termin : 06-07-2006
Liczba sygnatariuszy : 115 - 06-07-2006
Oświadczenie pisemne dotyczące ustalania priorytetów w dziedzinie współfinansowania zrównoważonego rozwoju Transeuropejskich Sieci Transportowych dotyczące ustalania priorytetów w dziedzinie współfinansowania zrównoważonego rozwoju Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T)  
- P6_DCL(2005)0018 - Wygasła  
Michael CRAMER , Bronisław GEREMEK , Bogusław LIBERADZKI , Erik MEIJER , Paul RÜBIG  
Data otwarcia : 11-04-2005
Termin : 11-07-2005
Liczba sygnatariuszy : 79 - 11-07-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.